SNITTBLOMSODLARE SVERIGE


Vi är ett nystartat nätverk av snittblomsodlare över hela landet som syftar till att främja ett gott samarbetsklimat och jobba tillsammans för en förändring inom blomsterproduktionen. Förhoppningen är att vår svenska produktion av snittblommor ska komma tillbaka igen och bli lika självklar som den var i mitten på förra seklet. Det är inte längre miljömässigt försvarbart att lyxkonsumera blommor från andra sidan jorden som produceras under tveksamma förhållanden.

För att ställa om behöver vi förändra vårt synsätt på säsonger och ha tålamod nog att vänta på det närproducerade. Behöver vi verkligen luktärter i februari?

Följ mig på Instagram under året så berättar jag mer om vad som faktiskt är i säsong!