Floristiskt hantverk

Säsongsblommor som jag vill ha det, alltid egenodlat, vildplockat och varsamt arrangerat. Utbildad florist som senare blev trädgårdsmästare med hjärtat i blomsterodlingen.

Nu strävar jag efter att förena de två världarna och bevara vår odlingskompetens inom landet, för framtidens och miljöns skull. Medgrundare i nätverket Snittblomsodlare Sverige.

I huvudsak jobbar jag på Gunnebo slott och trädgårdar i Mölndal med målet att utveckla evenemang och kurser i en historisk miljö som tar oss vidare in i en hållbar framtid.